Mezinárodní Výtvarné Symposium Udine, Itálie 2011 / International Art Symposium Udine, Italy 2011

Mezinárodní výtvarné sympózium Šternberk „Živé prostory“ / International art symposium in Sternberk „Living spaces“ 2. 7. – 10. 7. 2011

Z cyklu Čárové kódy 2010 / From a cycle Barcodes 2010

9 zastavení / 9 stations – Pdf file – Click to open

Knižní objekty 2010 / Book objects 2010

Instalace, Objekty 2009 / Installations, Objects 2009

Cyklus Mediální Ikony / Cycle Media Icons