Z cyklu Čárové kódy 2010 / From a cycle Barcodes 2010

9 zastavení / 9 stations – Pdf file – Click to open

Reklamy

Cyklus Mediální Ikony / Cycle Media Icons

Práce na papíře 2009 / Works on paper

Nové obrazy / New Paintings 2009

Cyklus Zevnitř ven / Cycle From Inside Out

Cyklus: Zvenku dovnitř