Výstava – Galerie Města Blanska / Exhibition – Gallery of Blansko

Tisková zpráva / Press Release – otevřete kliknutím / click to open

Reklamy

Z cyklu Čárové kódy 2010 / From a cycle Barcodes 2010

9 zastavení / 9 stations – Pdf file – Click to open

Knižní objekty 2010 / Book objects 2010

Fotky z výstavy „Mumbo Jumbo“ / Photos from the exhibition / 23. 3. 2010

Instalace, Objekty 2009 / Installations, Objects 2009

Cyklus Mediální Ikony / Cycle Media Icons